Voorwoord


De Aedes-benchmark bestaat 10 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan! Dat 272 corporaties meededen laat zien dat de benchmark onverminderd van grote waarde is. Het is een instrument dat de corporatiesector blijvend laat leren en beter laat presteren. Sinds dit jaar ook met de verdieping op leefbaarheid. Ik ben trots dat we deze mijlpaal met elkaar hebben bereikt. Ik ken geen andere sector die zo professioneel werkt aan het verbeteren van zijn prestaties.

Dat we ons blijven verbeteren is belangrijk. Want we staan voor enorme opgaven op het gebied van verduurzaming, onderhoud, nieuwbouw en leefbaarheid. Opgaven die onze financiële middelen onder druk zetten, en die nieuwe specialistische kennis en vaardigheden vragen. Dat blijkt ook uit de oplopende inhuur van extern personeel. De krapte op de arbeidsmarkt speelt daarin ook mee.

Heel stimulerend is het dat de betrokkenheid van huurders nog steeds toeneemt. Dit jaar gaven 459.000 huurders hun mening over onze dienstverlening. Vorig jaar waren dat 423.000 huurders. Huurders geven onze dienstverlening opnieuw een 7,7. Corporaties weten de dienstverlening al jaren op een hoog niveau te houden.

We weten de woonlasten van huurders betaalbaar te houden. Enorm belangrijk voor onze huurders. Met de Nationale Prestatieafspraken hebben we ons in 2022 gecommitteerd aan een huurmatiging. De gemiddelde huur is met 17 euro gestegen zo blijkt uit de Aedes-benchmark 2023. Ook boeken we goede voortgang met de aanpak van EFG-woningen, waardoor deze energiezuiniger en comfortabeler worden.

Eén van de grootste opgaven die voor ons liggen, is het bouwen van nieuwe woningen. Er zijn vorig jaar zo’n 16.000 woningen gebouwd. Hoewel er regiodeals zijn met veel bouwplannen, hebben deze nog niet geresulteerd in de aantallen die we graag met elkaar realiseren. De val van het kabinet helpt ons hier niet bij. Zoals al bleek uit de Aedes-forecast, een instrument om inzicht te krijgen in de plannen van corporaties, lopen corporaties nog steeds aan tegen een groot gebrek aan bouwlocaties en oplopende bouwkosten. Het bouwen van huizen kunnen we alleen met onze samenwerkingspartners realiseren.

Ondanks alle voortgang, zijn er nog meer dan genoeg redenen om elkaar te blijven opzoeken, samen te werken en van elkaar te leren.

Ten slotte bedank ik alle corporaties die een bijdrage hebben geleverd aan deze tiende editie van de Aedes-benchmark.

Martin van Rijn
Voorzitter Aedes

Lees ook

logo Aedes Benchmark