Disclaimer

Wij stellen de informatie voor de Aedes-benchmark met de grootste zorgvuldigheid samen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Aedes vereniging van woningcorporaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of het zich beroepen op informatie op onze website.

Delen

In artikelen in de Aedes-benchmark verwijzen wij regelmatig naar externe internetsites en/of informatiebronnen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s uit de Aedes-benchmark mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Uitzondering: leden van Aedes vereniging van woningcorporaties mogen teksten voor intern gebruik kopiëren, mits daarbij de bron aedes.nl  wordt vermeld

Lees ook

logo Aedes Benchmark