logo Aedes Benchmark Jubileum 10 jaar

10 jaar Aedes-benchmark 2023

Blijvend leren en presteren

Martin van Rijn

Voorwoord

De Aedes-benchmark bestaat 10 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan! Met een deelname van 272 corporaties zien we dat de benchmark onverminderd van grote waarde is. Een mooi instrument die de sector al jaren helpt te leren en beter laat presteren. Sinds dit jaar ook op leefbaarheid. We mogen als sector echt trots zijn op onze prestaties van de afgelopen jaren. Daar helpt de Aedes-benchmark ons bij.

'Corporaties hebben weer flinke stappen gezet in het verduurzamen van veel woningen. De sector loopt voorop en wil daar de komende jaren mee doorgaan'

Martin van Rijn

Samenvatting

Al jaren houden corporaties het huurdersoordeel over de dienstverlening op hetzelfde hoge niveau. In 2022 zijn veel woningen duurzamer gemaakt. Met name de aanpak E-, F- of G-labels staat hoog op de prioriteitenlijst. Er is weer flink geïnvesteerd in woningverbetering en onderhoud. En het merendeel van de huurders voelt zich veilig in hun buurt. Dat blijkt uit de eerste verdieping Leefbaarheid.

Klik op de infographic voor een vergroting

Huurdersoordeel

Icon huurdersoordeel

Bedrijfslasten

Icon bedrijfslasten

Duurzaamheid

Icon duurzaamheid

Onderhoud & verbetering

Icon onderhoud & verbetering

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Icon beschikbaarheid en betaalbaarheid

Verdieping
nieuwbouw

Icon verdieping nieuwbouw

Verdieping
Leefbaarheid

Icon leefbaarheid
logo Aedes Benchmark