Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

De Aedes-benchmark is al acht jaar een vaste waarde voor woningcorporaties. Het geeft niet alleen een beeld van de prestaties en uitdagingen van corporaties. Het is ook een mooi instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt. Ik vind het mooi dat de deelname aan de benchmark traditiegetrouw enorm hoog is en dit jaar zelfs nóg hoger. Daar ben ik trots op en daar kunt u ook trots op zijn.

Dat het jaar 2020 grotendeels in het teken stond van corona, zal geen verrassing zijn. Toch zien we de effecten ervan op het dagelijks werk van corporaties niet direct terug in de beoordeling door onze huurders. Corporaties hebben de waardering van hun huurders op peil weten te houden. Dat vind ik een mooi resultaat.

Het is ook goed om te zien dat corporaties onverminderd veel inspanningen hebben geleverd om hun huurders energiezuiniger en comfortabeler te laten wonen. Volgens de prognose is het gemiddeld label B voor eind 2021 behaald. Hiermee hebben we ons gehouden aan de afspraak in het Klimaatakkoord en zijn er dus grote stappen gezet. De corporatiesector laat hiermee zien dat we ons aan gemaakte afspraken houden en dat we verduurzaming serieus nemen.

Stijgende bouw- en grondprijzen vormen in toenemende mate een probleem. Bouwden we vorig jaar met elkaar nog veel nieuwe corporatiewoningen, wanneer deze kosten blijven stijgen, komt de productie verder onder druk te staan. Want 2020 heeft ook een schaduwzijde. Waar de financiën in 2019 nog knelden, maar we door het flink aanhalen van de broekriem nog wel zwarte cijfers schreven, zien we dat in 2020 de uitgaven de inkomsten overschrijden. Corporaties geven gemiddeld per woning 4 euro per maand meer uit dan er aan huur binnenkomt. En we voorzien dat dit ook in 2021 het geval zal zijn. Deze ontwikkeling baart me zorgen, omdat onze taak er direct door onder druk komt te staan. En dat maakt dat corporaties hun werk niet goed kunnen doen. Juist in het licht van de grote maatschappelijke opgaven is dat heel slecht.

De belangrijkste reden voor de overschrijding is de toenemende belastingdruk en is dus niet beïnvloedbaar door corporaties. De verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zijn beide opgelegde belastingmaatregelen die ons belemmeren in het uitvoeren van onze kerntaak: volkshuisvesting. Aedes blijft zich inzetten voor afschaffing van deze belastingmaatregelen, zodat de volgende Aedes-benchmark kan laten zien dat corporaties nog meer hebben kunnen bijdragen aan verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid.

We hebben dus meer dan genoeg redenen om elkaar te blijven opzoeken, samen te werken en van elkaar te leren. Dat kan tijdens ons benchlearningprogramma. We zien u daar graag.

Ten slotte bedank ik alle corporaties die een bijdrage hebben geleverd aan de benchmark van 2021. En de Aedes-collega’s die deze editie met grote zorg hebben samengesteld.

Martin van Rijn
Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties