Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8.5 Tot slot

De conclusie is dat corporaties in 2021 feitelijk overbelast zijn. De kosten overstijgen de huuropbrengsten. De huren zullen op dit niveau blijven omdat het uitgangspunt is de huren niet verder te laten stijgen. Tegelijkertijd drukken de belastingen waaronder de verhuurderheffing de investeringsmogelijkheden van corporaties in nieuwbouw en de maatschappelijke opgaven.

Ook uit het onderzoek Opgaven en Middelen Woningcorporaties van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en Aedes bleek al eerder overduidelijk dat corporaties op middellangere termijn onvoldoende middelen hebben voor hun taken: betaalbare sociale huurwoningen bouwen, beheren en verduurzamen. De sterke stijging van de WOZ-waarden leidt ertoe dat corporaties alsnog bijna 2 miljard euro aan verhuurderheffing betalen, ondanks de korting daarop. In combinatie met de oplopende Vpb-lasten is dat slecht nieuws voor de financiële positie van corporaties. En dat is dus ook slecht nieuws voor de (toekomstige) huurders.

'De sector komt tot 2035 circa 30 miljard euro tekort om voldoende sociale woningen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen'

Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig realiseren. De sector komt tot 2035 circa 30 miljard euro tekort om voldoende sociale woningen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen.

Het afschaffen van de heffing brengt zicht op realisatie van de gewenste nieuwbouw van 34.000 woningen per jaar. Dat zou ook ruimte geven voor versnelling van de verduurzaming van bestaande woningvoorraad én in het belang zijn van betaalbaarheid en een gematigd huurbeleid.