Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8.4 Verhuurderheffing betreft 69 procent van de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten

De verhuurderheffing wordt in de Aedes-benchmark zichtbaar in de cijfers van de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten. Hier meten we de belastingen en heffingen waarop corporaties geen invloed hebben, zoals de OZB, de verhuurderheffing en overige gemeentelijke heffingen. De vennootschapsbelasting (Vpb) is inmiddels ook in de berekening opgenomen en neemt een steeds grotere plaats in. Het aandeel van de verhuurderheffing in de niet-beïnvloedbare lasten, exclusief Vpb was in 2020 maar liefst 69 procent.

Figuur 8-2: Ontwikkeling niet-beïnvloedbare bedrijfslasten tussen 2016 en 2020