Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.7 Nieuwbouw en klimaatdoelstellingen

Het energetische kwaliteitsniveau van gerealiseerde nieuwbouwwoningen is steeds verder verbeterd door aangescherpte regelgeving en door het toepassen van innovaties. Daarnaast schrijft de Wet Voortgang Energietransitie (VET) voor dat nieuwbouwwoningen die vergund zijn na 1 juli 2018 gasloos moeten zijn.

Van de woningen die in 2020 gerealiseerd zijn heeft 84 procent geen gasaansluiting meer, 16 procent heeft wel een gasaansluiting. Deze woningen zijn nog vergund voor 1 juli 2018, dit aandeel komt redelijk overeen met de markt (bron: Netbeheer Nederland). Op basis van de trend is de verwachting dat het aandeel nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting op korte termijn helemaal zal verdwijnen.

Figuur 7-10: Realisatie nieuwbouw corporatiewoningen gas en niet-gas in verhouding tot totaal

Een uitsplitsing van het aantal nieuwbouwwoningen naar warmtebron laat zien dat met name het aantal nieuwbouwwoningen met een warmtepomp in 2020 is toegenomen. Er is sprake van meer dan een verdubbeling van dit aantal. Het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen met verwarming op basis van gas daarentegen is in 2020 met meer dan de helft gedaald.

Figuur 7-11: Aantal gerealiseerde nieuwbouw corporatiewoningen per type warmtebron

Het aandeel warmtepompen en externe warmtelevering (warmtenetten) is de afgelopen jaren al gestegen en zal in de toekomst in het overgrote deel van nieuwbouwwoningen worden toegepast. Parallel hieraan stijgt het aandeel lage en zeer lage temperatuurverwarming. Isolatieniveaus van nieuwbouwwoningen zijn in 2020 conform eisen uit het Bouwbesluit. Het aandeel zonnepanelen op nieuwbouwwoningen is een standaard ontwerpoplossing geworden. De dominante oplossingen om aardgasvrij te bouwen, met warmtepompen of externe warmtelevering, leiden niet per se tot hogere stichtingskosten, zie hiervoor figuur 7-11.

Figuur 7-12: Stichtingskosten per type warmtebron

De grafiek laat zien dat de stichtingskosten per vierkante meter voor nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting alleen in 2019 hoger waren dan nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting.