Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.4 Stichtingskosten per vierkante meter 13 procent gestegen

De gemiddelde stichtingskosten zijn 187.000 euro, maar de verschillen tussen corporaties onderling zijn opvallend. Om de stichtingskosten onderling beter te kunnen vergelijken, drukken we de kosten in figuur 7-6 uit in bedragen per vierkante meter. De correctie voor het woonoppervlak is met name relevant voor de bouwkosten, omdat deze rechtstreeks verband houden met de gebouwde vierkante meters.

Figuur 7-5: Opbouw stichtingskosten corporatiewoningen per oppervlakteklasse in 2020

De gemiddelde stichtingskosten per vierkante meter variëren vanzelfsprekend per woninggrootte.

De gemiddelde stichtingskosten van 2.560 euro (vorig jaar 2.256 euro) per vierkante meter vallen met name hoog uit door de woningen kleiner dan 40 vierkante meter, waarbij de stichtingskosten gemiddeld 3.641 euro per vierkante meter zijn. De stichtingskosten van woningen groter dan 80 vierkante meter liggen met een gemiddelde van 2.095 euro per vierkante meter aanzienlijk lager. Over het geheel genomen zijn de stichtingskosten per vierkante meter van de in 2020 gerealiseerde nieuwbouwwoningen met 13 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor (figuur 7-6).

Figuur 7-6: Stichtingskosten corporatiewoningen per m2 per grootteklasse