Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.2 Met name L-corporaties bouwen meer

Corporaties realiseren kwalitatief goede woningen voor een relatief lage huurprijs. De gemiddelde huur van de gerealiseerde woningen is 629 euro (vorig jaar 600 euro). 71 procent van de nieuwbouwwoningen wordt verhuurd onder de aftoppingsgrens. 63 procent (vorig jaar 64 procent) van deze woningen is gerealiseerd door corporaties in een (hoog)gespannen woningmarkt. 

Figuur 7-2: Aantal nieuwbouw corporatiewoningen per grootteklasse corporatie

In de woningaantallen valt op dat alleen L-corporaties substantieel meer woningen in 2020 hebben gerealiseerd dan in 2019. Ook XS-corporaties zijn meer gaan bouwen, maar in absolute zin is de impact ervan beperkt.