Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.6  Benchlearning

De samenstelling van de woningvoorraad varieert aanzienlijk per corporatie. Dankzij aanvullende informatie over woningtypen waar onderhoud en verbetering plaatsvindt, kan de Aedes-benchmark nog meer inzicht geven. Per woningtype en bouwperiode is inzichtelijk wat een corporatie uitgeeft en hoe dit zich verhoudt tot andere corporaties met vergelijkbare woningen. Dat maakt het mogelijk om onderling gericht vragen te stellen en het gesprek aan te gaan over onderhoudskosten en over investeringen in de voorraad oudere of juist nieuwere woningen.

Uit de Aedes-benchmark blijkt dat er opnieuw meer is geïnvesteerd, in alle categorieën: zowel duurzaamheidsverbeteringen als planmatig en dagelijks (reparatie-/mutatie-)onderhoud. De ervaren kwaliteit is op totaalniveau gelijk gebleven. Gegeven de uitgaven aan verbetering en verduurzaming weten we dat de technische kwaliteit van de woningvoorraad is toegenomen. Door de wijziging in de energie-waardemethodiek (EP2 in 2020 i.p.v. EI in 2019) is de gemaakte sprong niet kwantitatief in beeld te brengen.

Door de resultaten meer in detail te bekijken, bijvoorbeeld met behulp van het Aedes-datacentrum , kunnen corporaties zelf hun onderlinge verschillen vergelijken. Ieder jaar worden de mogelijkheden om op basis van de data calculaties te maken verder uitgebreid. Zo kunnen corporaties sinds 2019 ook berekeningen maken voor hun eigen woningvoorraad op basis van gemiddelde onderhoudsuitgaven per type woning en bouwjaarklasse.