Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.5 Technische kwaliteit

De deelletter technische kwaliteit wordt in de benchmark al jaren gebaseerd op de energieprestatie van de woningvoorraad van de corporatie. Per 1 januari 2021 is de methodiek om het energielabel te bepalen gewijzigd van de NEN7120 NV naar de NTA8800. Hierdoor is de Energie-Index (EI) niet meer beschikbaar en is ervoor gekozen om voor 2020 de EP2-waarde te hanteren. De methodiek om de index Technische kwaliteit te bepalen is overigens niet veranderd. Door de wijziging naar de NTA8800 is dit jaar niet te bepalen in welke mate corporaties hun woningen verder verduurzaam.

Tabel 5-2: Referentiescores en energieletters naar woningtype en bouwperiode*

 

tot 1945

1945 - 1959

1960 - 1969

1970 -1979

1980 -1989

1990 -1999

2000 -2009

2010 en later

Eengezinswoningen

265

249

215

202

193

170

138

103

Meergezinswoningen zonder lift

257

272

248

211

205

172

151

128

Meergezinswoningen met lift

227

223

210

222

199

168

144

120

Onzelfstandige woongelegenheden

297

263

370

184

221

205

178

141

 

tot 1945

1945 - 1959

1960 - 1969

1970 -1979

1980 -1989

1990 -1999

2000 -2009

2010 en later

Eengezinswoningen

D

C

C

C

C

B

A

A+

Meergezinswoningen zonder lift

D

D

C

C

C

B

A

A

Meergezinswoningen met lift

C

C

C

C

C

B

A

A

*Voor onzelfstandige eenheden geldt de NTA8800-labelscore niet. Daarom ontbreekt deze in de tabel.