Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.3 Instandhoudingskosten per woningtype en bouwjaar

In het prestatieveld Onderhoud & verbetering zijn ook de technische kwaliteit en de door de huurder ervaren kwaliteit van de woning meegenomen. Hoge of lage instandhoudingskosten alleen geven namelijk onvoldoende houvast om een corporatie te beoordelen op onderhoud en woningverbetering. Wanneer een (aanvullende) prestatie op de kwaliteitsaspecten gewenst is, kan het juist wenselijk zijn om meer kosten te maken voor onderhoud en verbetering. Daar komt bij dat er grote verschillen zijn in de samenstelling van de woningvoorraad van corporaties naar woningtype en bouwperiode. Die verschillen hebben veel invloed op de hoogte van de instandhoudingskosten, en de technische en ervaren woningkwaliteit. Om corporaties onderling te kunnen vergelijken, wordt daarom rekening gehouden met de samenstelling van de individuele woningvoorraad op deze twee woningkenmerken.

Op basis van de verdeling van de voorraad over de kenmerken (woningtype en bouwperiode) ontstaat onderstaand overzicht van de instandhoudingskosten per vhe onderverdeelt in:

  • het gemiddelde van de periode van 2016 tot en met 2019

  • het gemiddelde voor 2020

  • de absolute verandering in euro’s.

In vrijwel alle bouwjaarklassen en woningtypen is meer uitgegeven en in de bouwjaarklasse 1960-1969 is de grootste stijging zichtbaar over de meergezinswoningen. De stijging bij de eengezinswoningen is het hoogst in de bouwjaarklasse 1970-1979.

Tabel 5-1: Gemiddelde instandhoudingskosten in euro per vhe naar woningtype en bouwperiode (2016-2019, 2020 en de verandering)

Gemiddelde instandhoudingskosten per vhe in de periode van 2016-2019

 

tot 1945

1945 - 1959

1960 - 1969

1970 -1979

1980 -1989

1990 -1999

2000 -2009

2010 en later

Eengezinswoningen

3.515

3.677

3.234

2.736

2.134

1.623

1.231

884

Meergezinswoningen zonder lift

3.649

3.143

3.374

2.962

2.255

1.809

1.615

1.404

Meergezinswoningen met lift

2.637

3.349

3.795

3.052

2.307

1.986

1.617

1.133

Onzelfstandige woongelegenheden

2.134

1.079

1.286

1.366

1.580

1.571

1.538

934

Gemiddelde instandhoudingskosten per vhe in 2020

 

tot 1945

1945 - 1959

1960 - 1969

1970 -1979

1980 -1989

1990 -1999

2000 -2009

2010 en later

Eengezinswoningen

4.699

4.537

4.353

4.069

2.830

2.123

1.586

1.020

Meergezinswoningen zonder lift

3.581

4.000

4.273

3.431

2.771

2.254

2.125

946

Meergezinswoningen met lift

2.590

4.410

5.640

4.103

3.428

2.730

2.656

1.489

Onzelfstandige woongelegenheden

2.044

1.027

1.607

1.565

2.234

1.941

2.291

1.438

Absolute mutatie in € per bouwjaarsklasse

 

tot 1945

1945 - 1959

1960 - 1969

1970 -1979

1980 -1989

1990 -1999

2000 -2009

2010 en later

Eengezinswoningen

1.184

860

1.119

1.333

696

500

355

136

Meergezinswoningen zonder lift

-68

857

899

468

516

445

510

-458

Meergezinswoningen met lift

-47

1.062

1.845

1.051

1.121

743

1.039

356

Onzelfstandige woongelegenheden

-90

-52

321

199

654

370

753

504