Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.5 Verder met verduurzaming

Met de doelstelling naar gemiddeld label B in 2021 is er een traject op weg naar CO2-neutraal afgerond. Het Klimaatakkoord biedt een doelstelling voor 2050 die is opgenomen in het nieuwe conceptueel model van de benchmark. Dit jaar is het eerste jaar langs de nieuwe meetlat. De inspanningen van de sector zijn een voortzetting van de eerdere activiteiten. We zien naast de maatregelen voor gebouwen ook een verschuiving naar gebiedsgerichte maatregelen en het aansluiten op een fossielvrije bron. Met de Routekaart 2021 ondersteunt Aedes corporaties om op hoofdlijnen strategische afwegingen te maken en faciliteert het gesprek met de gemeente en collega-corporaties.