Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.3 De isolatieprestatie

Voortvloeiend uit het Klimaatakkoord is het kabinet van plan normen vast te stellen voor de kwaliteit van de gebouwschil, de zogenoemde Standaard en Streefwaarden. De Standaard is een maximale warmtevraag per woning in kWh/m2, afhankelijk van het bouwjaar, bouwtype en de compactheid van de woning. Het benchmarken van de gemiddelde afstand tot deze isolatiestandaard is dit jaar voor het eerst in de Aedes-benchmark opgenomen. Omdat de waarde van de Standaard voor elke woning uniek is, worden corporaties vergeleken op de gemiddelde afstand tot de isolatiedoelstelling uitgedrukt in de warmtevraag van de gebouwschil in kWh/m2. Voor alle corporatiewoningen samen is de warmtevraag van de gebouwschil gemiddeld 121 kWh/m2 en is de gemiddelde Standaard 73 kWh/m2. De gemiddelde afstand hiertussen is 48 kWh/m2. Woningcorporaties zetten zich in om deze afstand de komende jaren te verkleinen. De afstand tot de Standaard is in onderstaande grafiek weergegeven als verdeling over de sector, uitgesplitst naar bouwjaar en bouwjaarklasse. Hierin is te zien dat meer dan de helft van de woning voldoet of binnen 50 kWh/m2 van de Standaard af zit. Bij meergezinswoningen ligt dit percentage hoger dan bij eengezinswoningen. Bij vooroorlogse woningen voldoen relatief veel woningen aan de Standaard. Dit heeft ermee te maken dat de maximum waarde van de Standaard voor vooroorlogse woningen hoger ligt dan voor naoorlogse woningen.

Figuur 4-3: Afstand tot Standaard, uitgesplitst naar bouwtype en bouwjaarklasse

De ontwikkeling van de gemiddelde isolatiewaarde in de corporatiesector van de belangrijkste gebouwdelen is in onderstaande grafiek weergegeven. De gemiddelde isolatiegraden verbeteren gestaag.

Figuur 4-4: Gemiddelde isolatiewaarde gebouwdelen