Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4 Duurzaamheid

Aedes heeft de duurzaamheidsprestaties opgenomen in de benchmark vanwege het belang van dit onderwerp voor de sector en de gehele maatschappij. Het beleid voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is in ontwikkeling. In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld, waar onder andere de wijkgerichte aanpak en de ontwikkeling van een isolatiestandaard uit voortvloeien. Daarnaast is per 1 januari 2021 de methodiek om het energielabel te bepalen gewijzigd van de NEN7120 NV naar de NTA8800. Door deze ontwikkelingen is het model om de duurzaamheidsprestatie van corporaties te vergelijken in de Aedes-benchmark ook gewijzigd.

Vanaf 2021 worden corporaties beoordeeld op drie indicatoren:

  1. De isolatieprestatie gemeten in de gemiddelde afstand tot de isolatiestandaard.

  2. De energetische prestatie gemeten in het primair fossiel energiegebruik per vierkante meter (indicator van energielabel).

  3. De directe CO2-uitstoot per vierkante meter van de woning.

Figuur 4-1: Nieuw model prestatieveld Duurzaamheid 

Deze indicatoren geven een indruk van de duurzaamheidsprestatie, maar duurzaamheid is uiteraard breder dan deze drie indicatoren alleen. Voorbeelden van niet-meetbare onderdelen van de duurzaamheidsprestatie zijn de bijdrage van corporaties in de wijkgerichte aanpak, de inzet op het duurzaam gebruik van materialen en het verduurzamen van gemeenschappelijke ruimtes.

Op basis van een analyse van ruim 2 miljoen woningen laten de drie gemeten indicatoren zien dat corporaties gestaag stappen zetten om de duurzaamheidsprestatie van hun woningen te verbeteren.

4.1 De energetische prestatie op basis van de Energie-Index 2017-2020

Het energielabel is vanaf 2021 minder dominant geworden in het beleid. Een corporatie moet nog wel steeds beschikken over een afgemeld label per woning. In de uitwerking van het Klimaatakkoord is er specifieke aandacht voor het beperken van de warmtevraag die wordt bepaald door isolatie en ventilatie en daarnaast voor de aansluiting op een fossielvrije warmtebron.

De energielabelwaarde geeft een integrale beoordeling van de energetische prestatie van woningen en is daarom een indicator in de Aedes-benchmark. In de Aedes-agenda hebben de leden van Aedes afgesproken eind 2021 hun woningen te verbeteren naar gemiddeld energielabel B. Dit is een Energie-Index (EI) van 1.40 onder het Nader Voorschrift (NV). Op basis van een prognose van de ontwikkeling van de gemiddelde EI NV tussen 2016 en 2020 wordt dit eind 2021 gerealiseerd.

Figuur 4-2: Ontwikkeling Energie-Index