Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.5 Ontwikkeling bedrijfslasten tussen de verschillende grootteklassen

In vier van de zes grootteklassen stijgen de beïnvloedbare bedrijfslasten. Alleen bij de XS-klasse is een daling te zien. Binnen de XL-klasse zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten gemiddeld gelijk gebleven. De absolute stijging is het sterkst bij de XXS-klasse (+ 63 euro), de relatieve stijging is het sterkst bij de S-klasse (+ 7,3 procent). De relatief grote stijging van de bedrijfslasten bij de XXS-klasse komt met name door het beperkte aantal corporaties en de wisselende samenstelling van deze groep door fusies met grotere corporaties. Vanwege het beperkte aantal corporaties en de beperkte omvang van het aantal vhe heeft een incidentele last of structurele stijging al snel een groot effect op de bedrijfslasten per vhe. Dat maakt deze klasse erg gevoelig voor dit soort ontwikkelingen, maar door de beperkte omvang is de invloed op de gemiddelden klein. De XL-klasse heeft wel een grote invloed op de gemiddelde cijfers voor alle corporaties samen.

De kleinste klassen houden de hoogste beïnvloedbare bedrijfslasten per vhe, omdat wetgeving ongeveer dezelfde eisen oplegt aan elke corporatie voor administratieve verantwoording, bestuur en toezicht. Daarnaast is het binnen deze categorie van corporaties relatief lastig om in de bedrijfsvoering schaalvoordelen te behalen, tenzij ze hiervoor op onderdelen de samenwerking zoeken bij elkaar of in de regio. 

Figuur 3-5: Beïnvloedbare bedrijfslasten naar grootteklasse, 2019-2020

In 2020 namen bij 64 procent van de deelnemende corporaties de beïnvloedbare bedrijfslasten toe en daalden deze kosten bij de overige 36 procent. Voor het derde jaar op rij is daarmee sprake van meer stijgers dan dalers. Dit zal naar verwachting ook de trend voor de komende jaren zijn. Enerzijds nemen de kosten in de sector toe door indexatie. Anderzijds stapelen de grote maatschappelijke opgaven zich op.