Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.4 Toename fte’s voor leefbaarheid en nieuwbouw

De bedrijfslasten zijn ook dit jaar gebaseerd op het functioneel model van de winst-en-verliesrekening. Daarnaast hebben corporaties gegevens aangeleverd over de ontwikkeling van de personeelskosten en de overige bedrijfslasten. Na een daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten van 25 procent in de periode 2013-2017, zijn deze in 2018 voor het eerst gestegen en in 2019 en 2020 verder gestegen met 5,5 procent en 2,2 procent. De stijging in de beïnvloedbare bedrijfslasten komt voornamelijk door het toenemende aantal fte’s. De grootste uitbreiding van formaties zijn bij Leefbaarheid en Nieuwbouw en projecten te vinden.

Figuur 3-3: Ontwikkeling aantal fte’s, 2017-2019

In de sector is het aantal fte in totaal met 579 gestegen. De stijging van het aantal fte bij Leefbaarheid en Nieuwbouw en projecten verklaart 66 procent van deze stijging. De aanname is dat corporaties zich voorbereiden op grote opgaven en daarom meer personeel hebben aangetrokken voor leefbaarheid, nieuwbouw en projecten rond verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Figuur 3-4: Personeelslasten per fte naar grootteklasse corporaties, 2019-2020