Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.3 Beïnvloedbare bedrijfslasten licht gestegen

Dankzij hun verbeterde kostenbewustzijn zijn corporaties in de periode 2013-2017 erin geslaagd om de geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten met 25 procent te laten dalen. In 2018 bleek de ondergrens bij veel corporaties te zijn bereikt en zijn de bedrijfslasten voor het eerst weer gestegen. Deze trend zet door in 2019 en 2020. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn gestegen van 828 naar 846 euro per vhe. Dit is een stijging van 2,2 procent (vorig jaar 5,5 procent). De stijging van 18 euro komt met name door de toename van het aantal fte’s in de sector van 21.517 naar 22.096 (+579; +2,7 procent).

'Stijging beïnvloedbare bedrijfslaten komt met name door toename aantal fte's'

Feitelijk is de stijging van de lasten in 2020 gelijk aan inflatie en is sprake van een stabilisatie van de beïnvloedbare lasten. Wel zie je binnen de opbouw van de lasten in reële zin een verdere afname binnen verhuur en beheer en een toename van lasten gericht op projecten in nieuwbouw en renovatie en leefbaarheid (sociaal beheer). Dat is in lijn met de opgaven van de corporaties in de komende jaren.