Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten meet voor de achtste keer de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare bedrijfslasten. Om deze te kunnen meten, gebruiken we de jaarlijkse verantwoordingscijfers (dVi) en leveren corporaties aanvullende gegevens aan om de bedrijfslasten met elkaar te vergelijken (harmoniseren). Bij de beïnvloedbare bedrijfslasten meten we de bedrijfslasten waar corporaties invloed op hebben. Dat gaat om verhuur- en beheeractiviteiten, leefbaarheid en de overige organisatiekosten. Bij de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten meten we de belastingen en heffingen, zoals de verhuurderheffing en de Onroerendezaakbelasting (OZB). Ook is er een verdiepende uitvraag gedaan over de vennootschapsbelasting (Vpb).

3.1 Huishoudboekje niet meer sluitend

Het huishoudboekje van woningcorporaties is in 2020 voor het eerst niet meer sluitend. Bij een vergelijking van de bedrijfslasten (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) en de instandhoudingskosten met de gemiddelde maandhuur per verhuureenheid (vhe) komt een corporatie in 2020 gemiddeld 4 euro per vhe per maand tekort.

Figuur 3-1: Gemiddelde huuropbrengsten per vhe per maand ten opzichte van bedrijfslasten en instandhoudingkosten, 2017-2020