Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.5 Een goede relatie met de huurder gaat verder dan het op orde hebben van processen

Nader onderzoek wijst uit dat er een verband is tussen hoe huurders de dienstverlening ervaren en het vertrouwen dat ze hebben in de corporatie. Huurders van wie de verwachtingen zijn overtroffen gaven een 8,5 voor het vertrouwen in de corporatie. Huurders die teleurgesteld waren gaven slechts een 5,0.

Niet alleen de dienstverlening van corporaties draagt bij aan het vertrouwen in de corporatie. Ook wat huurders vinden van de kwaliteit van hun woning is te relateren aan het vertrouwen dat huurders hebben in hun corporatie. En het is goed voor te stellen dat hoe zij de leefbaarheid in hun buurt ervaren daar ook een bijdrage aan kan leveren.

Dat vertrouwen is de komende jaren enorm belangrijk, omdat corporaties voor grote uitdagingen staan. Hoe meer vertrouwen huurders in hun corporatie hebben hoe sneller ze geneigd zijn mee te denken, mee te doen en hun goedkeuring geven voor plannen om te verduurzamen en te verbeteren. Het blijft van belang om aandacht te hebben voor een goede relatie met onze huurders.