Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.4 Aandeel ontevreden huurders daalt door meer persoonlijke contactmomenten 

In 2020 zagen we dat het proces Vetrokken huurders wel degelijk vatbaar was voor corona. Meer dan in andere processen zakte de score ‘dienstverlening bij het verlaten van een woning’ na het uitbreken van corona. Dit had te maken met het wegvallen van persoonlijke contactmomenten zoals de voor- en de eindinspectie. Met name de voorinspectie is van belang in dit proces, omdat de corporatie tijdens deze afspraak de huurder gerichte informatie kan geven over hoe en in welke staat ze de woning dienen op te leveren. Als dit moment wegvalt dan ontstaat er onduidelijkheid bij de vertrekkende huurder.

We zien dat het aantal persoonlijke contactmomenten gedurende dit jaar weer toeneemt. Tegelijkertijd daalt ook het aandeel corporaties met minder dan 15 procent ontevreden huurders nadat dit in 2020 35 procent was. Dit jaar heeft een kwart van de corporaties meer dan 15 procent ontevreden huurders voor dit proces. Een daling ten opzichte van 2020.

Figuur 2-7: Aandeel corporaties met weinig (tot en met 5 procent) tot en met veel (meer dan 15 procent) ontevreden huurders (geven een 5 of lager) voor het proces Vertrokken huurders