Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 Huurdersoordeel  

Het Huurdersoordeel gaat over de dienstverlening van corporaties aan hun huurders. Het is opgebouwd uit drie deelscores: de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties (Huurders met een reparatieverzoek), bij het betrekken van een woning (Nieuwe huurders) en bij het verlaten van een woning (Vertrokken huurders). De deelscores zijn representatief voor de belangrijkste contactmomenten tussen de corporatie en haar huurders.  

2.1 Drie deelscores voor alle corporaties samen gelijk gebleven aan 2020

Aan het prestatieveld Huurdersoordeel hebben in totaal 258 corporaties deelgenomen, een deelnamegraad van 90 procent. Opnieuw een lichte stijging ten opzichte van 2020 (88 procent). In deze editie hebben maar liefst 395.000 huurders zich uitgesproken. Bijna een verdrievoudiging sinds 2013!

Figuur 2-1: Ontwikkeling deelscores 2014 tot en met 2021

Nieuwe huurders

Huurders met een reparatieverzoek

Vertrokken huurders

Figuur 2-1 toont de ontwikkeling van de deelscores. Vorig jaar was het met corona een spannend jaar op het gebied van dienstverlening. Kantoren waren grotendeels gesloten, reparaties waren in sommige perioden niet mogelijk en het persoonlijk contact viel voor een groot deel weg. Het effect daarvan op de sectorgemiddelden was minimaal en huurders met een reparatieverzoek waren zelfs iets meer tevreden (7,7 in 2020 versus 7,6 in 2019). Dit jaar zien we op het eerste gezicht een stabiel beeld, de resultaten voor alle corporaties samen veranderen niet ten opzichte van 2020. We zien ook geen verschillen tussen perioden waarin er verscherpte maatregelen waren en perioden waarin de (meeste) maatregelen waren opgeheven.

Het sectorgemiddelde gaat over 258 corporaties en bijna 400.000 huurders. Nader onderzoek naar bijvoorbeeld grootteklasse corporaties en huurders, levert een iets ander beeld op. Een beeld dat iets meer fluctueert dan we op basis van het sectorgemiddelde kunnen aannemen. Een toelichting per deelscore staat in de volgende paragrafen.