Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.4 Aedes-benchmark en benchlearning leiden tot concrete stappen

Met de benchmark krijgen corporaties inzicht in hun eigen prestaties en die van andere corporaties op de verschillende prestatievelden. Het geeft inzicht in verbetermogelijkheden en is aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dankzij de benchmark is ook de ontwikkeling in de prestaties door de jaren heen zichtbaar. Het geeft houvast voor een gesprek over het gewenste niveau van presteren tegen welke inzet. De benchmark stimuleert daarnaast dat corporaties belangrijke data in hun administratie actualiseren en levert feedback over datakwaliteit. Corporaties hebben tenslotte kwalitatief goede data nodig om in de toekomst hun werk nog beter te kunnen doen.

De Aedes-benchmark is onderdeel van een breder programma waarin we corporaties diverse mogelijkheden bieden om met elkaar in gesprek te gaan over ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarvoor organiseert Aedes naast diverse webinars over de prestatievelden vier regiodagen met verdiepende prestatieveldsessies. Hierin gaan corporatiemedewerkers met elkaar en met experts in gesprek over hoe ze hun prestaties concreet kunnen verbeteren. Daarnaast organiseren we dit jaar voor het eerst een zestal benchactionsessies waarbij we de resultaten van de verschillende prestatievelden koppelen aan het thema ‘Groeien in opdrachtgeverschap’. Bestuurders en corporatiemedewerkers krijgen zo onderling meer inzicht in de opgaven waarvoor zij staan, de ervaringen van anderen daarmee en krijgen ze tips hoe ze via opdrachtgeverschap hun prestaties kunnen verbeteren. Dat geeft handvatten voor manieren om te sturen in de organisatie en daarin van elkaar te leren.