Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Nog hogere deelname aan de Aedes-benchmark

De deelname aan de Aedes-benchmark was altijd al hoog en is bij deze achtste editie op een aantal prestatievelden weer verder gestegen. Deelname aan de Aedes-benchmark is vrijwillig. In 2021 doet 94 procent van de corporaties mee aan minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle verhuureenheden (vhe’s) in corporatiebeheer. Van de 269 corporaties die meedoen, neemt 78 procent deel aan alle prestatievelden. De deelname varieert per prestatieveld (zie figuur 1-2). De prestatievelden Huurdersoordeel en Bedrijfslasten zijn vanaf het begin onderdeel van de benchmark en ook dit jaar weer licht gestegen. De deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid is gelijk gebleven. Net als de deelname aan Beschikbaarheid & betaalbaarheid. En de deelname aan Onderhoud & verbetering is iets gestegen naar 76 procent. De deelname aan de verdieping Nieuwbouw, is van 84 procent iets gedaald naar 82 procent.

Figuur 1-2: Deelname corporaties per prestatieveld en verdieping Nieuwbouw, 2018-2021