Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.2 Nieuw model Duurzaamheid

Het Klimaatakkoord uit 2019 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor het duurzaamheidsbeleid van woningcorporaties. Zo is er een aangepaste methodiek om het energielabel te bepalen (per 1 januari 2021 de NTA8800) en volgt nog een nieuw isolatiebeleid: de standaard en streefwaarden. De duurzaamheidsprestatie werd in de periode 2017 tot 2020 met twee indicatoren gemeten: de gemiddelde energielabelwaarde (de Energie-Index onder het Nader Voorschrift) en de CO2-uitstoot van de warmtevraag (van gas en externe warmte). Vanaf 2021 zijn deze twee indicatoren dus gewijzigd en wordt er een derde indicator toegevoegd: de isolatieprestatie.