Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

Deze negende editie van de Aedes-benchmark geeft traditiegetrouw een beeld van de prestaties van woningcorporaties. De deelname is ook dit jaar weer enorm hoog. Dit laat zien dat corporaties de benchmark als een toegevoegde waarde in hun werk beschouwen. De benchmark is een instrument dat volop mogelijkheden biedt voor corporaties om zichzelf verder te ontwikkelen. We zien dat in de afgelopen 9 jaar zeker terug. In de sector zijn mooie stappen gezet. We mogen trots zijn op wat we met elkaar in deze periode hebben bereikt.

Huurders blijven hun corporatie de afgelopen jaren op hetzelfde hoge niveau waarderen. Ook daar kunnen we trots op zijn. Zeker omdat steeds meer huurders hun mening geven. In 2022 gaven ruim 3 keer zoveel huurders hun oordeel als in 2014. Dit geeft corporaties de mogelijkheid om naar huurders te luisteren én van ze te leren.

De betaalbaarheid van alle woonlasten samen is voor huurders cruciaal. Corporaties leverden weer veel inspanningen om hun woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. Zeker in deze tijden van hoge inflatie en stijgende energielasten is dit extra belangrijk voor huurders. Vorig jaar hebben corporaties de huur voor het overgrote deel van hun huurders gelijk kunnen houden door huurbevriezing en huurverlaging. Dit jaar hebben we ons gecommitteerd aan de Nationale Prestatieafspraken. Hierin staat dat corporaties de komende 3 jaar hun huren matigen. Dit lijkt mij in deze tijden goed nieuws voor huurders.

Woningcorporaties staan ook voor enorm veel uitdagingen. Er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen. En dit jaar hebben we opnieuw te maken met stijgende bouw- en grondprijzen. In de Nationale Prestatieafspraken is de ambitie uitgesproken dat corporaties tussen nu en 2030 gemiddeld 33.000 woningen per jaar bouwen. Het afgelopen jaar hebben corporaties zo’n 17.000 woningen gebouwd. Dat betekent dat we met onze samenwerkingspartners de komende jaren nog flinke sprongen te maken hebben om dat aantal omhoog te krijgen.

Met de Aedes-benchmark laten we zien wat corporaties samen hebben bijgedragen aan onder andere betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. De benchmark laat zien dat we er klaar voor zijn om de grote sprongen te maken die nodig zijn om de ambities die we hebben vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken te halen.

We hebben meer dan genoeg redenen om elkaar te blijven opzoeken, samen te werken en van elkaar te leren. Dat kan tijdens ons benchlearningprogramma. We zien je daar graag.

Ten slotte bedank ik alle corporaties die een bijdrage hebben geleverd aan de benchmark van 2022. En de Aedes-collega’s die deze editie met grote zorg hebben samengesteld.

Martin van Rijn
Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporatie