Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.7 Benchlearning: aan de slag met versnellen van de nieuwbouw

Corporaties staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Versnelling op de nieuwbouwopgave is hard nodig, zeker ook gezien de gemaakte Nationale Prestatieafspraken . Het afschaffen van de verhuurderheffing biedt kansen om meer en versneld te investeren in nieuwbouw. Het noodzakelijke hoge versnellingstempo, oplopende inflatie, personeelskosten en de oplopende rentes maken de opgave zeer complex. Tijdens de benchlearning leren we van elkaar. Corporaties delen strategie en aanpak, kansen en mogelijkheden zodat ze kunnen versnellen om zo voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren.