Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.6 Grondkosten gerealiseerde nieuwbouw stijgen beperkt

De grondkosten van de in 2021 gerealiseerde nieuwbouwwoningen bedragen 11,5 procent van de totale stichtingskosten. Er is geen duidelijk verschil tussen grootteklassen, stedelijkheid of spanning op de woningmarkt. Het verschil in grondkosten is verklaarbaar door de verschillende manieren waarop grond wordt verkregen. Dit is onder andere afhankelijk van het project en het gebied. Voorbeelden zijn bestaande grond die vrijkomt na sloop, onbebouwde grond die al in portefeuille is, specifiek aangekochte grond voor de uitvoering van een project of grond in erfpacht. De grondprijs voor sociale woningbouw varieert regionaal minder sterk dan de grondprijs voor commerciële woningbouw.