Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.3 Sterke groei nieuwbouw in regio’s met gespannen woningmarkt

Corporaties realiseren kwalitatief goede woningen voor een relatief lage huurprijs tot de aftoppingsgrens. De gemiddelde huur van een nieuwbouwwoning is 654 euro (2021: 629 euro). In totaal zijn er 10.600 woningen gerealiseerd door corporaties die actief zijn in een gebied met een (zeer) hoge spanning op de woningmarkt. Dit geeft aan dat corporaties, ondanks beperkte beschikbaarheid en hoge grondprijzen, kunnen bouwen in deze gebieden. Figuur 7-3 geeft de verdeling en ontwikkeling van nieuwbouw in de verschillende spanningsgebieden weer.

Figuur 7-3: Nieuwbouw verdeeld naar spanning op de woningmarkt

Corporaties verhuren in totaal 13.272 reguliere nieuwbouwwoningen (81 procent) onder de aftoppingsgrens (figuur 7-4). De aftoppingsgrens bepaalt de huurprijs waarbij een woning passend is voor de doelgroep en er de mogelijkheid is voor het verkrijgen van huurtoeslag. Daarom bouwen corporaties overwegend in deze categorie.

Figuur 7-4: Overzicht van nieuwbouw binnen de verschillende huurklassen

Grotere corporaties hebben een relatief groot aandeel binnen de totale nieuwbouw. Dit is vooral bij XL-corporaties het geval. De sterke toename van de bijdrage vanuit de middelgrote corporaties is ook opvallend (figuur 7-5).

Figuur 7-5: Verdeling nieuwbouw naar grootteklasse