Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.2 Stijging nieuwbouw van meergezinswoningen

In 2021 is een toename van het aantal meergezinswoningen zichtbaar. Het aantal eengezinswoningen daalt. Daarnaast nemen de aantallen transformaties en vernieuwbouw[1] toe ten opzichte van 2020. Bij transformatie gaat het om wooneenheden die leiden tot een toename van de beschikbare woningvoorraad. Voorbeelden zijn de ombouw van bedrijf onroerend goed en voormalige schoolgebouwen. Ook de realisatie van het aantal intramurale zorgwoningen is toegenomen ten opzichte van 2020. In figuur 7-2 is een nadere specificatie van de aantallen per type wooneenheid weergegeven.

Figuur 7-2: Specificatie type nieuwbouw 2020 en 2021

  • 1 Bij vernieuwbouw is het doel een woning zodanig te renoveren dat hij voldoet aan de kwaliteit van nieuwbouw.