Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.3 Grootste verbetering technische kwaliteit in bouwjaar tot 1945

De deelletter technische kwaliteit baseren we in de benchmark al jaren op de energieprestatie van de woningvoorraad van de corporatie. In het benchmarkjaar 2021 is de methodiek om het energielabel te bepalen gewijzigd van de NEN7120 NV naar de NTA8800. Dit is het tweede benchmark jaar waarbij we de Energieprestatie2[1] (EP2) hanteren. Hierdoor hebben we vanaf dit jaar inzicht in de mate waarin corporaties de technische kwaliteit verbeteren.

Uit de referentiescores 2021 en 2020 (tabel 5-2) valt op te maken dat de grootste verbetering in technische kwaliteit zich in de bouwjaarklasse tot 1945 voordoet. Uit tabel 5-1 blijkt dat aan deze bouwjaarklasse in 2021 ook het meest is uitgegeven. Door de uitgaven in deze bouwjaarklasse is het gemiddelde energielabel voor de eengezinswoningen en de meergezinswoningen zonder lift in 2021 van D naar een C gegaan. Verder valt op dat de meergezinswoningen zonder lift in de bouwjaarklasse 1945 t/m 1959 technisch gezien slechter presteren dan hetzelfde woningtype in de bouwjaarklasse tot 1945 (C). Dit zien we ook bij de meergezinswoningen zonder lift ten opzichte van die met lift. De meergezinswoningen zonder lift hebben een mindere technische kwaliteit.

Tabel 5-2: Referentiescores en energieletters naar woningtype en bouwperiode*

Gemiddelde EP2-waarde per vhe op 30 juni 2022

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

251

236

206

195

189

167

136

95

Meergezinswoning zonder lift

253

264

242

209

203

170

150

132

Meergezinswoning met lift

211

220

204

216

195

166

143

115

Onzelfstandig

290

337

239

189

227

196

165

136

Absolute mutatie gemiddelde EP2 tussen 30 juni 2021 en 30 juni 2022

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

-14

-13

-9

-7

-4

-3

-2

-8

Meergezinswoning zonder lift

-4

-8

-6

-2

-3

-2

-1

4

Meergezinswoning met lift

-16

-4

-6

-6

-4

-2

-2

-4

Energielabel per type woning per 30 juni 2022

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

C

C

C

C

B

B

A

A+

Meergezinswoning zonder lift

C

D

C

C

C

B

A

A

Meergezinswoning met lift

C

C

C

C

B

B

A

A

*Voor onzelfstandige eenheden geldt de NTA8800-labelscore niet. Daarom ontbreekt deze in de tabel voor wat betreft de vergelijking en het label.

  • 1 EP2 is het berekende primair fossiel energiegebruik per jaar in kWh/m2 gebruiksoppervlak.