Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.2 Groei instandhoudingskosten vooral bij meergezinswoningen

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit 3 gerelateerde deelgebieden. De instandhoudingskosten (input) geeft inzicht in de mate van investeringen in de woningvoorraad. Deze input heeft een effect op de technische woningkwaliteit (output). Dit heeft weer effect op de ervaren woningkwaliteit (outcome).

Figuur 5-5: De aan prestatieveld Onderhoud & verbetering gerelateerde deelgebieden

We verdelen de voorraad over de kenmerken (woningtype en bouwperiode). Zo ontstaat onderstaand overzicht van de instandhoudingskosten per vhe onderverdeeld in:

  • het gemiddelde van de periode van 2017 tot en met 2021

  • het gemiddelde voor 2021

  • absolute mutatie in euro per woningtype/bouwjaarklasse tussen 2020 en 2021.

Ten opzichte van 2020 is de groei van de gemiddelde instandhoudingskosten per vhe vooral bij de meergezinswoningen zichtbaar. Binnen de bouwjaarklassen valt de toename in de bouwjaarklasse tot 1945 op. Hier zien we een opvallend grote stijging bij de meergezinswoningen met lift (+4.908). Dit is een gevolg van de forse investering terwijl de groep een relatief klein deel van het vastgoed uitmaakt.

Tabel 5-1: Gemiddelde instandhoudingskosten per vhe naar woningtype en bouwperiode

Gemiddelde instandhoudingskosten per vhe in de periode 2017-2021

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

4.262

4.219

3.876

3.313

2.635

1.954

1.479

951

Meergezinswoning zonder lift

3.949

3.692

3.723

3.310

2.634

2.131

1.952

1.223

Meergezinswoning met lift

3.550

4.549

4.875

3.808

2.914

2.402

2.127

1.325

Onzelfstandig

2.249

1.202

1.515

1.408

1.872

1.795

1.822

1.158

Gemiddelde instandhoudingskosten per vhe in 2021

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

5.208

3.789

3.834

3.121

3.137

2.073

1.697

900

Meergezinswoning zonder lift

4.480

4.074

4.003

3.791

2.920

2.537

2.274

1.009

Meergezinswoning met lift

7.499

5.591

5.680

4.700

3.398

2.764

2.493

1.413

Onzelfstandig

2.522

807

1.100

2.237

1.683

1.700

1.132

1.836

Absolute mutatie in euro per bouwjaarklasse

 

tot 1945

1945 t/m 1959

1960 t/m 1969

1970 t/m 1979

1980 t/m 1989

1990 t/m 1999

2000 t/m 2009

2010 en later

Eengezinswoning

510

-748

-519

-948

306

-50

111

-119

Meergezinswoning zonder lift

899

75

-270

360

150

283

149

63

Meergezinswoning met lift

4.908

1.181

40

597

-30

35

-163

-76

Onzelfstandig

478

-220

-507

672

-551

-241

-1.158

398