Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.5 Benchlearning: verduurzamingssprongen zijn nodig

De ontwikkelingen laten zien dat corporaties onverminderd doorgaan met het nemen van verduurzamingsstappen. We constateren wel dat deze stappen nog onvoldoende groot zijn om de ambitieuze doelen uit het Klimaatakkoord en de Nationale Prestatieafspraken te realiseren. Verduurzamingssprongen zijn nodig. De vorige benchmarkronde was het eerste jaar met het ‘nieuwe’ model voor het prestatieveld Duurzaamheid. Het was toen niet bekend hoe de sector en individuele corporaties zouden scoren op de nieuwe indicatoren. Een jaar verder is de sector beter bekend met de betekenis van de indicatoren. Er is meer gevoel bij de scores. Aedes ondersteunt corporaties bij het maken van verduurzamingssprongen door middel van een benchlearningprogramma in het voorjaar van 2023. Daarnaast faciliteert Aedes corporaties via de Routekaart en Routekaart-verdiepingstrajecten om strategische afwegingen te maken en hierover in gesprek te gaan met gemeenten en andere corporaties.