Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.3 Nieuwe systematiek verhoogt aantal woningen met slecht energielabel

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld om alle woningen met energielabel E, F en G weg te werken in de periode tot en met 2028[1] . In de prestatieafspraken is uitgegaan van circa 250.000 corporatiewoningen met energielabel E, F en G, gebaseerd op data uit het jaar 2020. Door de methodiekwijziging tussen 2020 en 2021 (NEN7120 NV naar NTA8800) is het aantal woningen met energielabel E, F en G toegenomen tot bijna 280.000 woningen. Met name woningen met een klein woonoppervlakte (minder dan 65 vierkante meter) en de minder compacte woningen zijn verslechterd in energielabel met de overgang naar de NTA8800. Voor de woningen kleiner dan 40 vierkante meter houden we vooralsnog het energielabel aan op basis van de oude systematiek (NEN7120 NV). Dit is afgesproken in de prestatieafspraken.

‘Corporaties zetten flinke stappen in het wegwerken van E-,F-, G-labels’

De methodiek is gewijzigd. Hierdoor is het aantal woningen met een slecht label toegenomen. In de periode 2020 en 2021 hebben corporaties wel veel verduurzamingsstappen genomen. Uit de benchmark blijkt onder andere de ontwikkeling van de isolatiewaarden, zonnepanelen en installaties.

Met het verduurzamen van 31.800 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar, zetten woningcorporaties al flinke stappen in het wegwerken van deze labels. In deze woningen neemt het energieverbruik af en het comfortniveau neemt toe. Huurders van deze woningen hebben lagere energielasten en een comfortabelere woning. Om alle woningen met energielabel E, F en G weg te werken tot en met 2028 moet het verduurzamingstempo verder omhoog tot gemiddeld ruim 35.000 woningen per jaar.

  • 1 Monumenten en voor sloop aangemerkte woningen zijn hierbij uitgezonderd. Daarnaast is er een voorbehoud gemaakt voor de instemming van ten minste 70 procent van de huurders en van een eventuele VvE.