Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.2 Sterke verbetering energielabelwaarde

Corporaties blijven gestaag stappen zetten in het verbeteren van de algehele energetische prestaties van hun woningvoorraad. Sinds de NTA8800 voor het meten van de energetische prestatie van woningen van kracht is, wordt het energielabel bepaald op basis van de energielabelwaarde (EP2). De EP2-waarde betreft het primair fossiel energiegebruik per vierkante meter (kilowattuur per vierkante meter). Deze waarde is een maatstaf voor de algehele energetische prestatie van de woning. Woningen met een zeer goede (lage) EP2-waarde kunnen energielabel A++++ bereiken. Woningen met een zeer slechte (hoge) EP2-waarde hebben energielabel G.

Tussen 2021 en 2022 is de gemiddelde EP2-waarde afgenomen van 205,2 kWh/m2 tot 198,4 kWh/m2. Dit is een afname van 6,8 kWh/m2. Dit betekent een verbetering van 3,3 procent. Een deel van de EP2-verbetering is gerealiseerd met isolatiemaatregelen en verbetering van de kierdichtheid. Dit effect zagen we ook terug in de verbetering van de netto warmtevraag. Het aandeel woningen met zonnepanelen is het afgelopen jaar toegenomen van 13,1 procent tot 16,2 procent. Deze toename van 3,1 procentpunt heeft ook een positief effect op de EP2-waarde. De energielabelwaarde verbetert ook door het installeren van duurzamere en efficiëntere installaties voor verwarming en tapwater. Paragraaf 4.4 laat zien dat corporaties onverminderd doorgaan met het overstappen op efficiëntere installaties.

‘Ruim 16 procent van de sociale huurwoningen heeft zonnepanelen’

De verbetering van de gemiddelde energielabelwaarde betekent een verbetering van de energielabels. Figuur 4-3 laat zien dat het aantal en aandeel woningen met een goed energielabel (A of beter) toeneemt. Het aantal woningen met energielabel A++, A+++ of A++++ stijgt tussen 2021 en 2022 van circa 30.000 naar ruim 44.000. Dit is een toename van bijna 50 procent. Deze zeer energiezuinige woningen zijn grotendeels via nieuwbouw toegevoegd aan de voorraad. Ook het aantal woningen met energielabel B, A of A+ is toegenomen: van 1.011.300 in 2021 naar 1.081.100 in 2022 (+ 6,9 procent). Dit zijn vrijwel allemaal bestaande woningen die zijn verduurzaamd.

Figuur 4-3: Toename van aantal woningen met energielabel B en beter, sterke afname van aantal woningen met energielabel E, F en G

Bron: Shaere 2021 en 2022

Tabel 4-1: Toename aantal woningen label B en beter, sterke afname EFG-labels

Energielabel

Aantallen

Verdelingen

Ontwikkeling

 

2021

2022

2021

2022

2021 → 2022

A++(+)(+)

30.100

44.300

1,4%

2,1%

46,6%

A+

94.000

106.400

4,5%

5,1%

12,5%

A

516.200

563.100

24,7%

26,8%

8,5%

B

401.100

411.600

19,2%

19,6%

2,1%

C

578.400

552.200

27,6%

26,2%

-5,0%

D

194.300

179.800

9,3%

8,5%

-8,0%

E

122.600

110.700

5,9%

5,3%

-10,2%

F

71.000

62.600

3,4%

3,0%

-12,3%

G

85.600

74.100

4,1%

3,5%

-13,9%

Totaal

2.093.200

2.104.600

100%

100%

 

Het aandeel corporatiewoningen met energielabel E, F en G is tussen 2021 en 2022 afgenomen van 13,4 procent tot 11,8 procent. Vergeleken met andere sectoren binnen de woningmarkt heeft een relatief klein deel van de corporatievoorraad energielabel E of slechter. In absolute zin gaat het nog steeds om een groot aantal woningen. Ondanks een afname van 31.800 woningen met energielabel E, F en G, hebben 247.400 corporatiewoningen nog een energielabel E of slechter.