Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.4 Aantal fte stijgt, maar personeelskosten per fte dalen

70 procent van de medewerkers werkt in de vakgebieden verhuur en beheer & onderhoud. Het aantal fte bij onderhoud en bij nieuwbouwprojecten stijgt zeer beperkt, terwijl de nieuwbouwopgave toeneemt. Bij leefbaarheid is er wel een sterkere stijging van het aantal fte waarneembaar (6,3 procent).

Figuur 3-4: Ontwikkeling aantal fte per activiteit, 2019-2021

Tegenover de stijging van het aantal fte staat op nagenoeg alle activiteiten van de corporaties een daling van de gemiddelde kosten per fte. Alleen bij ‘verkoop vastgoed’ is sprake van een stijging van de personeelslasten per fte. In totaal zijn de gemiddelde personeelslasten per fte gedaald van 74.257 euro in 2020 naar 72.726 euro in 2021. 

Figuur 3-5: Personeelslasten per fte naar activiteit, 2019-2021

Dit valt te verklaren doordat op 31 december 2020 de regeling voor extra ouderdoms- en partnerpensioen (ook wel 'VPL-regeling' of 'voorwaardelijk pensioen' genoemd), van SPW is beëindigd. Sinds deze datum hoeven werkgevers geen VPL-premie meer af te dragen (werkgeverspremie was 3,8%). Een andere verklaring is dat de CAO-loonsverhoging in 2021 pas per 1 juli 2021 is doorgevoerd en sommige bestaande medewerkers een aanpassing krijgen op hun loonsverhoging, omdat zij op of boven het eindniveau van nieuwkomers zitten. Tot slot speelt de verlaging van de WW-premie ook een rol. Vanaf 1 augustus 2021 is de WW-premie voor vaste contracten verlaagd (van 2,7% naar 0,34%). Het merendeel van de corporatiemedewerkers in loondienst (87%) heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.