Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.3 Beïnvloedbare bedrijfslasten stijgen in alle grootteklassen

In alle grootteklassen stijgen de beïnvloedbare bedrijfslasten per vhe. De absolute en relatieve stijging is het sterkst bij de XS-klasse (+97 euro; 11,1 procent). Deze XS-klasse heeft een beperkte omvang (42 corporaties) en een geringer aantal vhe. Deze klasse laat hierdoor sneller uitschieters zien.

De kleinste klassen blijven de hoogste beïnvloedbare bedrijfslasten per vhe houden, omdat bijvoorbeeld de kosten voor administratieve verantwoording, bestuur en toezicht nooit evenredig met het aantal vhe lager kunnen zijn dan bij een grote corporatie. Daarnaast is het binnen deze categorie van corporaties relatief lastig om schaalvoordelen te behalen binnen de bedrijfsvoering, tenzij ze hiervoor op onderdelen de samenwerking zoeken bij elkaar of binnen de regio. Deze lasten zijn daardoor relatief hoger per vhe bij kleine corporaties.

Figuur 3-3: Beïnvloedbare bedrijfslasten naar grootteklasse, 2020-2021

In 2021 namen bij 69 procent van de deelnemende corporaties de beïnvloedbare bedrijfslasten toe en daalden deze kosten bij 31 procent van de corporaties. Voor het vierde jaar op rij is daarmee sprake van meer stijgers dan dalers. Dit zal naar verwachting ook de trend voor de komende jaren zijn. Individuele corporaties kunnen door een beter kostenbewustzijn de kosten nog verder verlagen, terwijl een meerderheid van de corporaties hun kosten ziet toenemen door indexatie en inflatie, de grote maatschappelijke opgaven waarvoor zij staan en de uitdagingen op de huidige krappe arbeidsmarkt.