Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.4 Investeringen nemen toe, maar met weinig effect op gemiddelde ‘ervaren woningkwaliteit’

De ervaren woningkwaliteit schommelt al een aantal jaren rond een 6,9 gemiddeld. Ook hier zien we beweging in de uitersten. Het aandeel huurders dat een 8 of hoger geeft neemt licht toe. Het aantal onvoldoendes neemt ook toe. De middengroep die de kwaliteit van de woning met een 6 of een 7 waardeert, wordt dus langzaam kleiner. Bij de ervaren woningkwaliteit is deze beweging beter te duiden. Uit het prestatieveld Onderhoud & verbetering blijkt dat de instandhoudingskosten van corporaties toenemen. Parallel aan de toenemende investeringen, zien we het aandeel huurders toenemen dat de kwaliteit van hun woning waardeert met een 8 of hoger. Dit is weergegeven in figuur 2-6.

Het percentage huurders dat hun woning een onvoldoende geeft neemt ook toe. Een verklaring hiervoor kan zijn dat huurders zien dat een corporatie woningen in de omgeving aanpakt, terwijl zij zelf nog geen perspectief hebben op woningverbetering. Daarnaast spelen financiën nu een grotere rol. Om een slecht geïsoleerde woning toch behaaglijk te krijgen, moet een huurder meer stoken. Dat is met de huidige energieprijzen steeds minder betaalbaar. Een huurder die zijn woning eerder nog een kleine voldoende gaf, doet dat nu misschien minder snel.

Figuur 2-6: Ervaren woningkwaliteit