Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.3 Nieuwe huurders en Reparaties: deelscores stabiel, beweging in de uitersten

Voor alle corporaties samen is het beeld bij Nieuwe huurders en Huurders met een reparatieverzoek met een 7,7 gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Wanneer we inzoomen, valt in de uitersten een beweging op.

In figuur 2-4 is te zien dat bij Huurders met een reparatieverzoek het aandeel toeneemt dat de dienstverlening beoordeelt met het cijfer 10. Daartegenover staat dat het aandeel huurders dat een onvoldoende geeft (met name het cijfer 1) tegelijkertijd ook toeneemt. Procentueel gaat het om kleine verschillen. Maar omdat een grote groep huurders deelneemt aan het onderzoek, hebben we het bij elke procent verschil over een aanzienlijk aantal huurders.

 Figuur 2-4: Huurders met een reparatieverzoek: verdeling deelscores 2020-2022

Een vergelijkbare trend doet zich voor bij het sectorbeeld van Nieuwe huurders. Hierbij zoomen we weer in op het aantal ontevreden huurders per corporatie.

Figuur 2-5: Aandeel corporaties met weinig (tot en met 5 procent) en met veel (meer dan 15 procent) ontevreden huurders (geven een 5 of lager) voor het proces Nieuwe huurders

In 2022 heeft 12 procent van de corporaties meer dan 15 procent ontevreden huurders. Dit is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2021. In 2020 was het percentage corporaties met een groot aantal ontevreden huurders nog 7 procent. We zien in 2022 het aandeel corporaties met nauwelijks ontevreden huurders ook stijgen: van 30 procent in 2021 naar 35 procent in 2022. De middengroep van corporaties (met een aandeel van 6 procent tot en met 15 procent ontevreden huurders), neemt in omvang af. Ook hier dus beweging in de uitersten.

Het is lastig om deze beweging precies te duiden. Mogelijk zien we hier een weerspiegeling van een algemene maatschappelijke trend. Mensen zijn steeds uitgesprokener in hun meningen en oordelen. Het is zeker een ontwikkeling om de komende jaren in de gaten te blijven houden.