Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 Huurdersoordeel

Het Huurdersoordeel gaat over de dienstverlening van de corporaties aan de huurders. Het is opgebouwd uit 3 deelscores: de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties (Huurders met een reparatieverzoek), het betrekken van een woning (Nieuwe huurders) en het verlaten van een woning (Vertrokken huurders). De deelscores zijn representatief voor de belangrijkste contactmomenten tussen de corporatie en haar huurders. 

2.1 Deelscore Vertrokken huurders stijgt, Nieuwe huurders en Reparaties stabiel

Aan het prestatieveld Huurdersoordeel hebben in totaal 251 corporaties deelgenomen. De deelnamegraad blijft daarmee stabiel op 90 procent. In deze editie hebben circa 423.000 huurders zich uitgesproken. Het aantal huurders dat deelneemt aan onderzoek voor het prestatieveld Huurdersoordeel neemt ieder jaar toe. In 2022 gaven 3 keer zoveel huurders hun oordeel als in 2014.

‘Circa 423.000 huurders hebben zich uitgesproken’

Figuur 2-1: Ontwikkeling deelscores 2014 tot en met 2022

Nieuwe huurder

Reparatieverzoek

Vertrokken huurders

Figuur 2-1 toont de ontwikkeling van de deelscores. Bij Nieuwe huurders en Huurders met een reparatieverzoek blijven de scores stabiel op een 7,7. De score die Vertrokken huurders geven voor de dienstverlening stijgt in 2022 met 0,1 punt naar een 7,6. In de volgende paragrafen lichten we enkele interessante uitkomsten en analyses uit.