Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Aedes-benchmark en benchlearning leiden tot concrete stappen

Met de benchmark krijgen corporaties inzicht in hun eigen prestaties en die van andere corporaties op de verschillende prestatievelden. Het geeft inzicht in verbetermogelijkheden en is aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dankzij de benchmark is ook de ontwikkeling in de prestaties door de jaren heen zichtbaar. Het geeft houvast voor een gesprek over het gewenste niveau van presteren afgezet tegen de inzet.

De benchmark stimuleert daarnaast dat corporaties belangrijke data in hun administratie actualiseren. Deelnemers krijgen feedback over de datakwaliteit. Corporaties hebben kwalitatief goede data nodig om hun werk in de toekomst nog beter te kunnen doen.

De Aedes-benchmark is onderdeel van een breder programma. Binnen dit programma bieden we corporaties diverse mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over ‘het verhaal achter de cijfers’. Aedes organiseert hiervoor diverse webinars over de prestatievelden . Corporatiemedewerkers bespreken manieren om prestaties concreet te verbeteren, met elkaar en met experts. Ook in regionale bestuurlijke netwerken van woningcorporaties komen de resultaten aan bod. Bestuurders krijgen onderling meer inzicht in de opgaven waarvoor zij staan en in de ervaringen van anderen daarmee. Dat geeft handvatten voor manieren om te sturen in de organisatie en mogelijkheden om daarbij van elkaar te leren.