Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.2 Deelname Aedes-benchmark onverminderd hoog

De deelname aan de Aedes-benchmark was altijd al hoog. Bij deze negende editie is de deelname op een aantal prestatievelden weer verder gestegen. Deelname aan de Aedes-benchmark is vrijwillig. In 2022 doet 98 procent van de corporaties mee aan minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 99 procent van alle vhe’s in corporatiebeheer. Van de 273 corporaties die meedoen, neemt 77 procent deel aan alle prestatievelden. De deelname varieert per prestatieveld (zie figuur 1-2). De prestatievelden Huurdersoordeel en Bedrijfslasten zijn vanaf het begin onderdeel van de benchmark en zijn in deelname gelijk gebleven. De deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid is gestegen naar 88 procent. En die aan Onderhoud & verbetering is licht gestegen naar 75 procent. De deelname aan Beschikbaarheid & betaalbaarheid is ook licht gestegen van 97 naar 98 procent. De deelname aan de verdieping Nieuwbouw is 63 procent, dit zijn de corporaties die nieuwbouw hebben verricht. De lagere deelnamegraad komt onder andere door een nieuwe manier voor het aanleveren van de gegevens. Verwachting is dat dit volgend jaar weer omhoog gaat.

Figuur 1-2: Deelname corporaties per prestatieveld en verdieping Nieuwbouw, 2018-2022