Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 Inleiding

De Aedes-benchmark is al 9 jaar een belangrijk instrument voor de sector. De deelname is ook dit jaar hoog: 98 procent van alle corporaties doet mee aan een prestatieveld. De deelnemende corporaties vertegenwoordigen 99 procent van alle corporatiewoningen. Voor de verdieping Nieuwbouw zijn gegevens aangeleverd over 63 procent van het aantal gerealiseerde woningen in 2021. De benchmark biedt corporaties inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. De benchmark geeft handvatten om prestaties te verbeteren, van elkaar te leren en meer samen te werken.

1.1 Hoe werkt de benchmark?

De benchmark is onderverdeeld in 5 verschillende prestatievelden, die aansluiten op de belangrijkste onderdelen van het beleidsplan van een gemiddelde corporatie. Dit jaar zijn voor de vierde maal gegevens opgevraagd over de nieuwbouwwoningen van corporaties. Het doel van deze uitbreiding is corporaties te stimuleren om ook bij nieuwbouw van elkaar te leren. Verder verzamelt Aedes op de prestatievelden aanvullende indicatoren om benchlearning mogelijk te maken.

Figuur 1-1: Prestatievelden en verdieping Nieuwbouw Aedes-benchmark 2022

Het benchmark-analysemodel bestaat uit 5 prestatievelden en de verdieping Nieuwbouw:

  1. Huurdersoordeel: geeft inzicht in het oordeel van de huurder over de dienstverlening van de corporatie. Dit gaat over de belangrijkste contactmomenten tussen huurder en corporatie. Dit zijn het betrekken van een woning, het uitvoeren van reparaties en het verlaten van een woning.

  2. Bedrijfslasten: het beïnvloedbare deel geeft inzicht in de kosten die corporaties maken om het verhuur- en beheerproces te organiseren.

  3. Duurzaamheid: beschrijft de duurzaamheid van corporatiewoningen. Hierbij is aandacht voor de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de directe CO2-uitstoot.

  4. Onderhoud & verbetering: geeft inzicht in de onderhoudsprestaties van corporaties. De benadering voor dit prestatieveld is vanuit de kwaliteit (door de huurder ervaren en technisch) en vanuit de kosten voor de instandhouding van het vastgoed.

  5. Beschikbaarheid & betaalbaarheid: geeft inzicht in de bijdrage van corporaties aan het betaalbaar huisvesten van hun doelgroepen.

  6. Verdieping Nieuwbouw: geeft inzicht in kwalitatieve kenmerken en stichtingskosten van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen door corporaties.