Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

De Aedes-benchmark is al acht jaar een vaste waarde voor woningcorporaties. Het geeft niet alleen een beeld van de prestaties en uitdagingen van corporaties. Het is ook een mooi instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt.

Samenvatting

De Aedes-benchmark is dit jaar voor de achtste keer uitgevoerd en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een toonaangevend instrument. De benchmark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar.

1 Inleiding

De Aedes-benchmark is al acht jaar een belangrijk instrument voor de sector. De deelname aan de benchmark is ook dit jaar hoog: 94 procent van alle corporaties doet mee aan een prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle verhuureenheden.

1.2 Nieuw model Duurzaamheid

Het Klimaatakkoord uit 2019 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor het duurzaamheidsbeleid van woningcorporaties.

1.3 Nog hogere deelname aan de Aedes-benchmark

De deelname aan de Aedes-benchmark was altijd al hoog en is bij deze achtste editie op een aantal prestatievelden weer verder gestegen. Deelname aan de Aedes-benchmark is vrijwillig.

1.4 Aedes-benchmark en benchlearning leiden tot concrete stappen

Met de benchmark krijgen corporaties inzicht in hun eigen prestaties en die van andere corporaties op de verschillende prestatievelden. Het geeft inzicht in verbetermogelijkheden en is aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan.

1.5 Aedes-datacentrum

In het Aedes-datacentrum kunnen corporaties zelf alle benchmarkcijfers in beeld brengen voor een analyse of presentatie. Voor wie snel inzicht wil, zijn er dashboards gemaakt.

2 Huurdersoordeel  

Het Huurdersoordeel gaat over de dienstverlening van corporaties aan hun huurders.

2.2 XL-corporaties houden hoogste score niet vast voor proces Nieuwe huurders 

Het algemene beeld is gelijk gebleven: net als in 2020 is de beoordeling voor het klantproces Nieuwe huurders een 7,7. Wel zijn in de bepaalde grootteklassen verschuivingen zichtbaar.

2.3 Huurders met name ontevreden door onduidelijk en inefficiënt reparatieproces

Vorig jaar zagen we bij het reparatieproces nog een stijging in tevredenheid ondanks corona. Voor alle corporaties samen hebben we dit hoogste cijfer sinds de start van de benchmark weten vast te houden.

Toon meer resultaten