Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Dit is de negende editie van de Aedes-benchmark die, inmiddels traditiegetrouw, een beeld geeft van de prestaties én uitdagingen van woningcorporaties. Het is een mooi instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt. Daarom ben ik er trots op dat ook dit jaar de deelname aan de benchmark weer enorm hoog is. Er zijn de afgelopen negen jaar mooie stappen gezet. Daar mogen we als sector ook trots op zijn!

'We kunnen er trots op zijn dat huurders hun corporatie de afgelopen jaren op hetzelfde hoge niveau blijven waarderen.'

Martin van Rijn

Samenvatting

Op veel fronten hebben corporaties over 2021 stappen gezet: het huurdersoordeel over de dienstverlening is op hetzelfde hoge niveau gebleven. De woningen zijn duurzamer gemaakt en corporaties hebben weer meer geïnvesteerd in woningverbetering. Wel zijn er nog een aantal sprongen nodig. Met name de stijging van bouw-, materiaal- en loonkosten is een knelpunt voor corporaties bij het realiseren van nieuwbouw.

Huurdersoordeel

Bedrijfslasten

Duurzaamheid

Onderhoud & verbetering

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Verdieping nieuwbouw